தலைமையகம் செய்திகள் புகைப்படங்கள் அழைப்பு கட்டுரைகள் கருவூலம் Search வானிலை home இல்லம்
Home
PIB Delhi Releases Photos Invitations Features Archives Weather
பிரதமர் / Prime Minister
Features

பத்திரிக்கையாளர் பகுதிMedia persons' corner
class-header-css3
class-header-css3
class-header-css3
class-header-css3
class-header-css3
class-header-css3
class-header-css3
class-header-css3


செய்திகள்                              Releases
தேர்தல்     Election
 
குடியரசுத்தலைவர் / President

சமீபத்திய இணைய ஒளிபரப்பு/Latest Webcasts   Latest Info-graphics
गत वर्ष (2012-13) की तुलना में वर्तमान खरीफ मौसम (2013-14) में प्रमुख फसलों का उत्पादन अधिक हो सकता है। इस रेखा चित्र के तुलनात्मनक अध्यवयन से गत वर्ष और वर्तमान वर्ष के लिए प्रमुख खरीफ खाद्यान्न के पहले अग्रिम अनुमान का विवरण मिलता है।GOI Web Directory National Portal of India Public Grievance Portal Election Commission of India
 • PIB Mumbai
 • President`s Office
 • Ministry of I & B
 • PIB Hyderabad
 • Vice President's Office
 • RNI
 • PIB Delhi
 • PM's Office
 • DD News
 • PIB Aizawal
 • Lok Sabha
 • DAVP
 • Directorate of Field Publicity
 • Rajya Sabha
 • News on AIR
 • Publications Division
 • National Advisory Council
 • Press Council of India
Web Ratana This site is winner of Platinum Icon for 'Outstanding Web Content' Web Ratna Award'09 presented in April 2010

கருத்தும் ஆக்கமும்: கூடுதல் தலைமை இயக்குநர், பத்திரிகைத் தகவல் அலுவலகம், சென்னை.
சாஸ்திரி பவன் (தரை தளம்), ஹாடோஸ் சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை - 600 006 Phone 044-28228146/47/48,28256474
Go Top Top

விதிமுறைகள் Copyright கொள்கை தனி கொள்கை Hyperlinking கொள்கை Terms of Use Copyright Policy Privacy Policy Hyperlinking Policy

Original text