தலைமையகம் செய்திகள் புகைப்படங்கள் கட்டுரைகள் Home
PIB Delhi Releases Photos Features
Photo Gallery
 
பத்திரிகைத் தகவல் அலுவலகம், சென்னை.புது தில்லியில் உலக நிலைத்த மேம்பாட்டுக்கான உச்சி மாநாடு 2018 தொடக்க விழாவில் பிரதமர் திரு. நரேந்திர மோடி உரையாற்றுகிறார். பிப்ரவரி 16, 2018

The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing at the inauguration of the World Sustainable Development Summit 2018, in New Delhi on February 16, 2018.


Web Ratana This site is winner of Platinum Icon for 'Outstanding Web Content' Web Ratna Award'09 presented in April 2010

கருத்தும் ஆக்கமும்: கூடுதல் தலைமை இயக்குநர், பத்திரிகைத் தகவல் அலுவலகம், சென்னை.
சாஸ்திரி பவன் (தரை தளம்), ஹாடோஸ் சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை - 600 006 Phone 044-28228146/47/48,28256474
Go Top Top

  • விதிமுறைகள்
  • Copyright கொள்கை