தலைமையகம் செய்திகள் புகைப்படங்கள் கட்டுரைகள் Home
PIB Delhi Releases Photos Features
Photo Gallery
 
பத்திரிகைத் தகவல் அலுவலகம், சென்னை.தமிழக அமைச்சர்கள் புது தில்லியில் பிரதமர் திரு. நரேந்திர மோடியை இன்று சந்தித்த காட்சி (ஜூலை 20, 2017)

Tamil Nadu Ministers Calling on the Prime Minister Shri. Narendra Modi


Web Ratana This site is winner of Platinum Icon for 'Outstanding Web Content' Web Ratna Award'09 presented in April 2010

கருத்தும் ஆக்கமும்: கூடுதல் தலைமை இயக்குநர், பத்திரிகைத் தகவல் அலுவலகம், சென்னை.
சாஸ்திரி பவன் (தரை தளம்), ஹாடோஸ் சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை - 600 006 Phone 044-28228146/47/48,28256474
Go Top Top

  • விதிமுறைகள்
  • Copyright கொள்கை