தலமையகம் செய்திகள் புகைப்படங்கள் அழைப்பு கட்டுரைகள் கருவூலம் home Home
PIB Delhi Releases Photos Invitations Features Archives
Search உயர்நிலை தேடல்
RSS RSS
Quick Search
home Home
Releases Photos Invitations Features Accreditation Feedback Subscribe Releases Advance Search
                         
  home  Printer friendly Page home  Email this page
 
Special Service

மண்வள அட்டை அதிக உற்பத்திற்கான கருவி

புது தில்லி, ஆகஸ்ட் 13, 2014

The National Council for Science & Technology Communication (NCSTC) is mandated to communicate science & technology (S&T) to masses, stimulate scientific and technological temper and coordinate & orchestrate such efforts throughout the country

 
 


மா. ஸ்ரீவித்யா

நம் நாட்டில் பெரும்பான்மையினர் விவசாயத்தையே வாழ்வாதாரமாக கொண்டுள்ளனர். நம் நாட்டின் மொத்த உற்பத்தியில் 1/6 பங்கு விவசாயத்தில் இருந்தே கிடைக்கிறது. இந்நிலையில், உரங்களின் தவறான பயன்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் மண்வளம் குறைந்து வருகிறது. இந்த மண்வள குறைபாடு விவசாயிகளிடமும் அரசாங்கத்திடமும் பெரும் கவலையை உருவாக்கியுள்ளது.

மண்ணின் வளத்தை அவ்வப்போது ஆய்வு செய்யவேண்டும். அப்போதுதான் விவசாயிகள் தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை மண்ணில் சேர்க்க முடியும்.

இதற்காக அரசு மண்வள அட்டை திட்டத்தை நாடு முழுவதும் செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த அட்டை மூலம் குறிப்பிட்ட நிலத்தில் பயிரிடப்படும் பயிர்களுக்கு தேவையான சத்துக்களை அறிய முடியும். அதற்கேற்றவாறு உரங்களை இடுவது மூலம் அதிக உற்பத்தியை பெற முடியும்.

இதற்காக அனைத்து மாநிலங்களிலும் மண் பரிசோதனை ஆய்வுக் கூடங்கள் அமைக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு மண்வள அட்டை விநியோககிக்கப்படுகிறது. இதற்கான உதவிகளை மத்திய அரசு மாநில அரசுகளுக்கு அளிக்கிறது.

இந்த மண்வள அட்டையை விவசாயிகளிடம் சேர்க்க மாநில அரசுகள் பல்வேறு புதுமையான முறைகளை கையாளுகிறது. ஆம்! வேளாண் மாணவர்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள், மண் ஆய்வில் உள்ள தனியார் நிறுவனங்கள் என பல்வேறு அமைப்புகளை கொண்டு மண்வள அட்டையை விநியோகிக்கிறது.

இந்த மண்வள அட்டையில் மண் வளத்தின் தற்போதைய நிலைமை பற்றி குறிப்பிடப்படும். காலப்போக்கில், நிலத்தின் மேலாண்மையால் மண் வளத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களும் பதிவு செய்யப்படும். இந்த அட்டையில் மண் வளத்தை குறிக்கும் குறியீடுகளும் அது தொடர்பான தகவல்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த குறியீடுகளை கொண்டு எந்தவித தொழில்நுட்பம் அல்லது ஆய்வகங்களின் உதவியில்லாமல் விவசாயிகள் தங்கள் மண்வளத்தை மதிப்பீடு செய்ய முடியும்.

தமிழ்நாடு, குஜராத், ஆந்திர பிரதேசம், ஹரியானா உள்ளிட்ட சில மாநிலங்கள் ஏற்கனவே மண்வள அட்டைகளை விநியோகித்து வந்தாலும், மத்திய அரசு இதனை மொத்த நாட்டிலும் செயல்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. 2012 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை மொத்தம் 48 கோடி மண்வள அட்டைகள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் மண்வள அட்டை விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. 30 மண் பரிசோதனை கூடங்களும், 18 நடமாடும் மண் பரிசோதனை கூடங்களும் இயங்குகின்றன. புதுகோட்டை மாவட்டத்தின் குடுமியன்மலையில் உள்ள ஆய்வுக்கூடம் தலைமை ஆய்வகமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது மற்ற ஆய்வு கூடங்களில் செய்யப்படும் பரிசோதனையின் தரத்தை கண்காணிக்கிறது.

இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் டெசிப்பெர்(ஞிணிஷிஷிமிதிணிஸி) என்ற மென்பொருள் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது. இதன் உதவியோடு மண் பரிசோதனை கூடங்கள் இணையம் மூலம் மண்வள அட்டையை விநியோகிக்கின்றனர். அதோடு, உர பயன்பாடுகளின் பரிந்துரைகளையும் இதன் மூலம் பெருகின்றனர்.

                                                                                                                                 ******
* உதவி தகவல் அலுவலர்
பத்திரிகைத் தகவல் அலுவலகம், சென்னை.

                                                          
                                                      
 

 

 

 
Web Ratana This site is winner of Platinum Icon for 'Outstanding Web Content' Web Ratna Award'09 presented in April 2010

கருத்தும் ஆக்கமும்: கூடுதல் தலைமை இயக்குநர், பத்திரிகைத் தகவல் அலுவலகம், சென்னை.
சாஸ்திரி பவன் (தரை தளம்), ஹாடோஸ் சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை - 600 006. Phone 044-28228146/47/48,28256474
Go Top Top

விதிமுறைகள் Copyright கொள்கை தனி கொள்கை Hyperlinking கொள்கை Terms of Use Copyright Policy Privacy Policy Hyperlinking Policy