தலமையகம் செய்திகள் புகைப்படங்கள் அழைப்பு கட்டுரைகள் கருவூலம் home Home
PIB Delhi Releases Photos Invitations Features Archives
Search உயர்நிலை தேடல்
RSS RSS
Quick Search
home Home
Releases Photos Invitations Features Accreditation Feedback Subscribe Releases Advance Search
                         
  home  Printer friendly Page home  Email this page
 
Special Service

பெல்மாண்ட் மன்ற செயலகத்தை ஆதரிக்கும் கூட்டு ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது.

புது தில்லி ஏப்ரல் 5, 2017

The National Council for Science & Technology Communication (NCSTC) is mandated to communicate science & technology (S&T) to masses, stimulate scientific and technological temper and coordinate & orchestrate such efforts throughout the country

    பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை 2015 ஜனவரி முதல் 2017 டிசம்பர் வரை பெல்மாண்ட் மன்ற செயலகத்தை 40,000 யூரோ செலவில் ஆதரிக்கும் பிரெஞ்சு தேசிய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துடனான (ANR),  கூட்டு ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  மேலும் 2017க்கு பிறகும் பெல்மாண்ட் மன்ற தலைமைச்செயலகத்திற்கு பொருளாதார ஆதரவு அளிக்கவும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

 

 

2009ல் உருவாக்கப்பட்ட பெல்மாண்ட் மன்றம் உலக சுற்றுச்சூழல் மாற்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் சர்வதேச விஞ்ஞான கழகங்களில் பங்காற்றும் உலகின் உயர்மட்ட நிதி வழங்குவோர்களை உள்ளடக்கிய குழு.  சர்வதேச சுற்றுச்சூழல் குறித்து கண்டறியவும், ஆராய்ச்சி செய்யவும் அருமையான வாய்ப்புகளை வழங்குவதோடு, இயற்கை, சமூக விஞ்ஞானிகள் மற்றும் சர்வதேச வளங்களை கூட்டாக பணியாற்ற வைத்து தீர்வுகளை வழங்குகிறது.   

 

ஆஸ்திரேலியா, பிரேசில், கனடா, ஐரோப்பிய ஆணையம், பிரெஞ்சு, ஜெர்மனி, ஜப்பான், நெதர்லாந்து, தென் ஆப்ரிக்கா, இங்கிலாந்து மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளோடு, பெல்மாண்ட் மன்றத்தில் இந்தியாவும் உறுப்பினராக இருக்கிறது.  புவி அறிவியல் அமைச்சகம் (MoES) இந்தியாவை பெல்மாண்ட் மன்றத்தில் 2012ஆம் ஆண்டில் இருந்து பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி வருகிறது.

 

பெல்மாண்ட் நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்தும் வகையில், சுழற்சி முறையில் உறுப்பினர்களால் பெல்மாண்ட் மன்ற செயலகம் நடத்தப்படுகிறது..  ஜனவரி 2015ல் இருந்து 2017 டிசம்பர் வரை பிரெஞ்சு அரசு நடத்தி வந்தது.  இதற்கு ஆகும் செலவை பெல்மாண்ட் மன்ற உறுப்பினர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள்.

 


 தாக்கம்:

 

மன்றத்தின் செயல்பாடுகளில் தொடர்ச்சியையும், பெல்மாண்ட் மன்ற நடவடிக்கைகள் சுமூகமாக நடக்கவும் இந்த ஒப்பந்தம் துணை புரியும்.  ஏற்கனவே நான்கு கூட்டு ஆராய்ச்சிகளில் இந்தியா பங்கேற்பதாலும், பெல்மாண்ட் மன்ற நடவடிக்கைகளை செயலகம் ஒருங்கிணைக்கும் என்பதாலும், இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இந்திய விஞ்ஞானிகள் சமூகம் பலன் பெறும்.

 


பின்னணி:

 

பெல்மாண்ட் மன்றம் 2009ல் நிறுவப்பட்டதில் இருந்து அதன் நடவடிக்கைகள் அந்தந்த பதவிகளைச் சேர்ந்த பகுதிநேர செயலகத்தினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டது.  துணைப்பதவிகள் சுழற்சி முறையில் வழங்கப்படுவதால், செயலகமும் சுழற்சி முறையில் இயங்குகிறது.  சில சமயங்கள் துணைப்பதவிகளை வகிப்பவர்கள் பல்வேறு கண்டங்கள் மற்றும் நேர மண்டலத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள்.  மன்றத்தில் செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து நடத்தும் வண்ணம் நிரந்தர செயலகம் உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலின் பேரில் சுழற்சி முறையில் அமைக்கப்பட்டது.  ஜனவரி 2015ல் இருந்து டிசம்பர் 2017வரை செயலகத்தை நடத்த பிரெஞ்சு ஒப்புதல் அளித்தது.   

 

******

 
Web Ratana This site is winner of Platinum Icon for 'Outstanding Web Content' Web Ratna Award'09 presented in April 2010

கருத்தும் ஆக்கமும்: கூடுதல் தலைமை இயக்குநர், பத்திரிகைத் தகவல் அலுவலகம், சென்னை.
சாஸ்திரி பவன் (தரை தளம்), ஹாடோஸ் சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை - 600 006. Phone 044-28228146/47/48,28256474
Go Top Top

விதிமுறைகள் Copyright கொள்கை தனி கொள்கை Hyperlinking கொள்கை Terms of Use Copyright Policy Privacy Policy Hyperlinking Policy