தலமையகம் செய்திகள் புகைப்படங்கள் அழைப்பு கட்டுரைகள் கருவூலம் home Home
PIB Delhi Releases Photos Invitations Features Archives
Search உயர்நிலை தேடல்
RSS RSS
Quick Search
home Home
Releases Photos Invitations Features Accreditation Feedback Subscribe Releases Advance Search
                         
  home  Printer friendly Page home  Email this page
 
Special Service

அறிவியல் தொழில்நுட்பத் துறையில் ஒத்துழைப்பிற்கான இந்தியா ரஷ்யா இடையேயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் குறித்து அமைச்சரவைக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது.

 

புது தில்லி ஏப்ரல் 12,  2017

The National Council for Science & Technology Communication (NCSTC) is mandated to communicate science & technology (S&T) to masses, stimulate scientific and technological temper and coordinate & orchestrate such efforts throughout the country

2016ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் கையெழுத்தான அறிவியல் தொழில்நுட்பத் துறையில் ஒத்துழைப்பிற்கான இந்தியா ரஷ்யா இடையேயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் குறித்து பிரதமர் திரு. நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவைக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது.

ரஷ்ய இணைய குடியரசின் அறிவியல் அமைப்புகள், விஞ்ஞானிகள், முகைமைகள் ஆகியவற்றின் கீழ் இயங்கும் அறிவியல் அமைப்புகள் மற்றும் இந்தியாவிற்கு இடையே கூட்டு அறிவியல் ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளுக்கு வசதி ஏற்படுத்தி ஆதரவு தருவது இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் நோக்கமாகும். இவை அறிவியல் தொழில்நுட்ப துறையின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும்.

இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழக்கண்ட வடிவங்களின் ஒத்துழைப்பு அமைந்திருக்கும்:

  1. நடத்தப்பட்ட மாநாடுகள், மன்றங்கள், கண்காட்சிகள் கருத்தரங்குகள் ஆகிய பரஸ்பர அக்கறை உள்ள செயல்கள் குறித்து தகவல் பரிமாற்றம்
  2. கூட்டு ஆராய்ச்சி நடத்துவதை நோக்கமாக கொண்ட அறிவியல் திட்டங்களை அமைப்பதற்கான நிலவரத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் ஆதரவளித்தல். இவற்றுக்கான முக்கிய கருத்துக்களை இருதரப்பும் கூட்டாக முடிவு செய்யும்
  3. இருதரப்பினரும் முடிவு செய்யும் துறைகளில் இருநாட்டு விஞ்ஞானிகளுக்கிடையே நேரடி தொடர்பு உருவாக்குவதை நோக்கமாக கொண்ட கருத்தரங்குகள் மாநாடுகள், வட்ட மேஜைகள் போன்ற கூட்டு அறிவியல் நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல்
  4. இருதரப்பின் சிறப்பு நிபுணர்கள் விஞ்ஞானிகள், அறிவியல் அமைப்புகள் ஆகியவற்றிடையே நேரடித் தொடர்பு உருவாக்க ஆதரவளித்தல்.
  5. அறிவியலை மக்களிடையே பரப்புவதை நோக்கமாக கொண்ட கூட்டு அறிவியல் செயல்பாடுகள் தொடர்பான செய்தி சேகரிப்புக்கு வகை செய்தல்
  6. தொழில்துறை ஈடுபாட்டுடன் பல்துறை, பலநிறுவன திட்டங்களை மேம்படுத்துதல்

கையெழுத்திட்ட தேதியிலிருந்து அமலுக்கு வரும் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஐந்தாண்டுகளுக்கு அமலில் இருக்கும். சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் ஒப்பந்தம் முடிவடைவதற்கு 6 மாத காலத்திற்கு முன்னதாக அதனை முடித்துக் கொள்ளும் வகையில் எழுத்து மூலம் தெரிவித்தால் அன்றி இந்த ஒப்பந்தத்தை மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கலாம்

****

 
Web Ratana This site is winner of Platinum Icon for 'Outstanding Web Content' Web Ratna Award'09 presented in April 2010

கருத்தும் ஆக்கமும்: கூடுதல் தலைமை இயக்குநர், பத்திரிகைத் தகவல் அலுவலகம், சென்னை.
சாஸ்திரி பவன் (தரை தளம்), ஹாடோஸ் சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை - 600 006. Phone 044-28228146/47/48,28256474
Go Top Top

விதிமுறைகள் Copyright கொள்கை தனி கொள்கை Hyperlinking கொள்கை Terms of Use Copyright Policy Privacy Policy Hyperlinking Policy