தலமையகம் செய்திகள் புகைப்படங்கள் அழைப்பு கட்டுரைகள் கருவூலம் home Home
PIB Delhi Releases Photos Invitations Features Archives
Search உயர்நிலை தேடல்
RSS RSS
Quick Search
home Home
Releases Photos Invitations Features Accreditation Feedback Subscribe Releases Advance Search
                         
  home  Printer friendly Page home  Email this page
 
Special Service

இமாசலப் பிரதேசத்தில் பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் படுகாயம் அடைந்தவர்கள் குடும்பத்திற்கு பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியில் இருந்து கருணைத் தொகையை பிரதமர் அறிவித்தார்

 

புது தில்லி ஏப்ரல் 19, 2017

The National Council for Science & Technology Communication (NCSTC) is mandated to communicate science & technology (S&T) to masses, stimulate scientific and technological temper and coordinate & orchestrate such efforts throughout the country

 

இமாசலப் பிரதேசத்தில் சிம்லா அருகே பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்திற்கும் படுகாயம் அடைந்தவர்களுக்கும் பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியில் இருந்து கருணைத் தொகையை பிரதமர் அறிவித்தார். விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்திற்கு ரூ 2 லட்சமும் படுகாயம் அடைந்தவர்களுக்கு ரூ 50000மும் வழங்கி பிரதமர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

 

 

***

 
Web Ratana This site is winner of Platinum Icon for 'Outstanding Web Content' Web Ratna Award'09 presented in April 2010

கருத்தும் ஆக்கமும்: கூடுதல் தலைமை இயக்குநர், பத்திரிகைத் தகவல் அலுவலகம், சென்னை.
சாஸ்திரி பவன் (தரை தளம்), ஹாடோஸ் சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை - 600 006. Phone 044-28228146/47/48,28256474
Go Top Top

விதிமுறைகள் Copyright கொள்கை தனி கொள்கை Hyperlinking கொள்கை Terms of Use Copyright Policy Privacy Policy Hyperlinking Policy