தலமையகம் செய்திகள் புகைப்படங்கள் அழைப்பு கட்டுரைகள் கருவூலம் home Home
PIB Delhi Releases Photos Invitations Features Archives
Search உயர்நிலை தேடல்
RSS RSS
Quick Search
home Home
Releases Photos Invitations Features Accreditation Feedback Subscribe Releases Advance Search
                         
  home  Printer friendly Page home  Email this page
 
Special Service

பாதுகாப்பத் துறையின் ஆற்றலை நிரூபிக்கும் வகையில் உந்து எறிவிசை ஏவுகணை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டது- பாதுகாப்பு விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் வாழ்த்து

 

புது தில்லி, மார்ச் 02, 2017

The National Council for Science & Technology Communication (NCSTC) is mandated to communicate science & technology (S&T) to masses, stimulate scientific and technological temper and coordinate & orchestrate such efforts throughout the country

     

பாதுகாப்புத் துறையின் ஆற்றலை நிரூபிக்கும் வகையில் உந்து எறிவிசை ஏவுகணை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டதை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

 

பாதுகாப்புத் துறையின் ஆற்றலை நிரூபிக்கும் வகையில் உந்து எறிவிசை ஏவுகணை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டதை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு விஞ்ஞானிகளுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்.

 

இந்த சாதனையின் மூலம் இந்த திறன் கொண்ட ஐந்து நாடுகளுடன் இந்தியா இணைந்துள்ளது. மொத்த நாட்டிற்கும் இது பெருமையான தருணம் என்று பிரதமர் கூறியுள்ளார்.

*** 

 


 

  

 

 

 
Web Ratana This site is winner of Platinum Icon for 'Outstanding Web Content' Web Ratna Award'09 presented in April 2010

கருத்தும் ஆக்கமும்: கூடுதல் தலைமை இயக்குநர், பத்திரிகைத் தகவல் அலுவலகம், சென்னை.
சாஸ்திரி பவன் (தரை தளம்), ஹாடோஸ் சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை - 600 006. Phone 044-28228146/47/48,28256474
Go Top Top

விதிமுறைகள் Copyright கொள்கை தனி கொள்கை Hyperlinking கொள்கை Terms of Use Copyright Policy Privacy Policy Hyperlinking Policy