தலமையகம் செய்திகள் புகைப்படங்கள் அழைப்பு கட்டுரைகள் கருவூலம் home Home
PIB Delhi Releases Photos Invitations Features Archives
Search உயர்நிலை தேடல்
RSS RSS
Quick Search
home Home
Releases Photos Invitations Features Accreditation Feedback Subscribe Releases Advance Search
                         
  home  Printer friendly Page home  Email this page
 
Special Service

கடந்த நிதி ஆண்டின் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் கணக்குத் தணிக்கை ஆளுநரிடம் தாக்கல்

 

சென்னை, மார்ச் 07, 2017

The National Council for Science & Technology Communication (NCSTC) is mandated to communicate science & technology (S&T) to masses, stimulate scientific and technological temper and coordinate & orchestrate such efforts throughout the country

     

கடந்த நிதி ஆண்டின் (31 மார்ச் 2016) உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் கணக்குத் தணிக்கை அறிக்கையை தலைமைக் கணக்கு தணிக்கை அலுவலர் தமிழக ஆளுநரிடம் 02 மார்ச் 2017 அன்று சமர்ப்பித்தார். இந்த தணிக்கை அறிக்கை மாநில சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் நோக்கில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 

தலைமைக் கணக்கு தணிக்கை அலுவலரின் (கடமைகள் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணி வரம்புகள்) சட்டம், 1971 கீழ் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் கணக்குத் தணிக்கையை தலைமைக் கணக்குத் தணிக்கை அலுவலர் தமிழக ஆளுநரிடம் சமர்ப்பிப்பது வழக்கமாகும் என்று தலைமை கணக்கு அலுவலர் திருமிகு. அல்கா ரெகானி பரத்வாஜ் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.

 

 

****

ரெசின்/அரவி
 

 
Web Ratana This site is winner of Platinum Icon for 'Outstanding Web Content' Web Ratna Award'09 presented in April 2010

கருத்தும் ஆக்கமும்: கூடுதல் தலைமை இயக்குநர், பத்திரிகைத் தகவல் அலுவலகம், சென்னை.
சாஸ்திரி பவன் (தரை தளம்), ஹாடோஸ் சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை - 600 006. Phone 044-28228146/47/48,28256474
Go Top Top

விதிமுறைகள் Copyright கொள்கை தனி கொள்கை Hyperlinking கொள்கை Terms of Use Copyright Policy Privacy Policy Hyperlinking Policy